همه دسته ها

گسترش فعاليتهاي عمراني و کشاورزي به منظور افزايش ساخت و سازها و افزايش توانايي تأمين مواد غذايي، لزوم استفاده بيشتر و بهتر از ماشين آلات را مي طلبند.لولر لیزری همه دسته ها

پرکاربردترين ماشين آلات عمراني شامل بلدوزر، لودر، ‌گريدر، اسکريپر،‌ بيل مکانيکي و بيل بکهو و فينيشر هستند.

از اين ميان، اسکريپر براي خاکبرداري و تسطيح اوليه، گريدر براي انجام تسطيح و مرزبندي نهايي، لودر براي جابجايي کود و خاکبرداري و بيل مکانيکي و بکهو براي کانال کني براي کاشت درخت يا انتقال آب در مزارع کشاورزي نيز به کار گرفته مي شوند. البته براي تسطيح مزارع کشاورزي، ادواتي به شکل دنباله بندهاي تراکتور نيز وجود دارند که با وجود تراکتور، بوسيله آنها مي‌توان عمليات تسطيح را با صرف هزينه کمتر براي کشاورزان نسبت به گريدر و اسکريپر موتور دار(Motor Grader and Motor Scraper) انجام داد.

ماشينهاي فينيشر براي آسفالتکاري يا بتون ريزي بمنظور راه يا سکو سازي، تنها در مصارف عمراني به کار مي‌روند

از ميان دستگاههاي فوق، تنها در عملياتهايي که با بيل لودر انجام مي‌شود نيازي به دقت بالا در تنظيم ارتفاع بيل هنگام کار نيست و در بقيه موارد، بکارگيري امکاناتي براي تنظيم ارتفاع تيغه يا پلاتفورم ماشين آلات در کاربريهاي دقيق مي‌تواند بهره وري ماشين و کيفيت کار نهايي را ارتقاء بخشد. چنانچه اين تجهيزات بطور اتوماتيک ارتفاع را کنترل نمايند و پيچيدگي زيادي براي ارتباط کاربر نداشته باشند، نياز به مهارت خاص راننده و اثر خطاهاي انساني را نيز در کيفيت نتيجه کاهش مي‌دهند.ولر لیزری لهمه دسته ها ولر لیزری همه دسته ها